Thay đổi phiên giao dịch vào ngày lễ Giáng sinh và Năm Mới

17 Ngà 2019

Thay đổi phiên giao dịch vào ngày lễ Giáng sinh và Năm Mới

Kính thưa quý khách!

Vào Giáng sinh và năm mới phiên giao dịch sẽ được thay đổi. Thời gian sau đây được tính theo thời gian máy chủ (EET).

  • 24 tháng 12 — đến 20:00 EET;
  • 25 tháng 12 — ngày nghỉ;
  • 26 tháng 12 — từ 8:00 EET;
  • 31 tháng 12 — đến 8:00 EET;
  • 1 tháng 1 — ngày nghỉ;
  • 2 tháng 1 — từ 8,00 EET.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.