Bảo trì kỹ thuật máy chủ ngày 19 tháng 7 năm 2022

15 Ngà 2022

Bảo trì kỹ thuật máy chủ ngày 19 tháng 7 năm 2022

Kính gửi Quý Khách

Xin lưu ý rằng trang web của FIBO Group và tài khoản cá nhân sẽ được bảo trì và không hoạt động vào ngày 19 tháng 7 năm 2022 từ 10:00 đến 14:00 theo múi giời Việt Nam. Ngoài ra, một số chức năng của ứng dụng FIBO Forex Drive sẽ không khả dụng.

Xin lưu ý, bạn sẽ không thể gửi và rút tiền trong khoảng thời gian được nêu trên.

Xin Quý khách lưu ý đến điều này khi lập kế hoạch giao dịch.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.