Đơn giản hóa quá trình rút tiền điện tử

26 Ngà 2020

Đơn giản hóa quá trình rút tiền điện tử

Kính thưa quý khách hàng!

Tập đoàn FIBO Group đã đơn giản hóa quá trình rút tiền từ tài khoản giao dịch bằng tiền điện tử. Bạn không còn phải tự mình chọn hệ thống thanh toán cho việc chuyển tiền, chỉ cần lựa chọn loại tiền điện tử và tạo một yêu cầu rút tiền.

Xin lưu ý rằng theo Quy tắc của Công ty, loại tiền được rút từ tài khoản giao dịch phải đồng loại với các loại tiền tệ đã được sử dụng trước đây để nạp tài khoản.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về các phương thức rút tiền có sẵn trong Tài khoản cá nhân của bạn hoặc đặt câu hỏi bằng cách chat hoặc gọi điện thoại cho các chuyên viên của Dịch vụ chăm sóc khách hàng.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.