Thông báo thay đổi thời gian giao dịch liên quan tới ngày lễ kỷ niệm Martin Luther King tại Mỹ

16 Ngà 2019

Thông báo thay đổi thời gian giao dịch liên quan tới ngày lễ kỷ niệm Martin Luther King tại Mỹ

Thân gửi quý khách hàng, 

Sàn giao dịch FIBO Group xin thông báo với quý khách hàng: Vì lý do liên quan tới ngày lễ kỷ niệm Martin Luther King tại Mỹ ngày 21 tháng 1 năm 2019, thời gian của phiên giao dịch trên kim loại giao ngay (spot metals) sẽ thay đổi.
Giao dịch sẽ đóng từ 20:00 giờ EET ngày 21 tháng 1 tới 01:05 giờ ЕЕТ ngày 22 tháng 1 năm 2019.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.